Uunisepät

Rakensimme Uunisepille nykyaikaisen sivuston, jonka kautta eri takkamallien etsiminen on vaivatonta. Tuotteen värivaihtoehtojen mukaan vaihtuva kuva tekee tarkastelusta mukavaa ja monipuoliset tiedot tuotekortista lämpöraporttiin mahdollistavat tarkan vertailun takkojen välillä.

Continue Reading Uunisepät

Karo Pharma

Kansainvälinen pörssiyhtiö Karo Pharma valitsi meidät suorittamaan flunssasuihkeensa Viruseptinin sivustolle hakukoneoptimoinnin. Karo Pharmalla vakuututtiin osaamisestamme, kun he huomasivat Sivustamon kotisivujen löytyvän Googlesta niin hyvin. Optimointityö saikin asiakkaalta kiitosta sen verran,…

Continue Reading Karo Pharma

Turun kristillinen opisto

Turun kristillisen opiston kotisivut tarvitsivat selkeämpää ilmettä, helpompaa navigointia ja artikkeleiden tuomista pääosaan. Sivustamongraafikoiden ja propellipäiden käsittelyssä syntyi uudet kotisivut, joilla on nopea liikkua ja löytää halutut artikkelit vaivattomasti.

Continue Reading Turun kristillinen opisto

Ravintola Bassi

Nopeasti nälkäisen kansan suosioon nousseen kalaravintola Bassin kaikki graafinen materiaali on lähtöisin Sivustamon digitaalisesta kynästä. Näyttävät esitteet, mainoslehtiset ja ruokalistat suunnitellaan kaikki yhtenäisen ja tunnistettavan ilmeen alle.

Continue Reading Ravintola Bassi

Nipromec Group

Kansainvälinen Nipromec Group luotti apuumme verkkosivujensa uudistamisessa. Kaksikieliset kotisivut saivat käsittelyssämme informatiivisen ja yrityksen itsensä näköisen ilmeen.Kotisivujen lisäksi suunnittelemme Nipromecille graafisia töitä ja hoidamme valokuvausta.Teimme kotisivu-uudistuksen myös samaan konserniin kuuluvalle…

Continue Reading Nipromec Group

Mobify

Kirjoitimme taloudenhallintapalvelu Mobifylle yrityksestä kertovia informatiivisia artikkeleita. Näitä artikkeleita Mobify hyödynsi mm. kaupallisessa yhteistyössä Iltalehden ja Seiskan kanssa. Artikkelien luomista varten haastateltiin Mobifyn nykyisiä asiakkaita ja tästä syystä juttuihin saatiin…

Continue Reading Mobify

Zazabella

Zazabellalle oli verkkokauppaa uudistettaessa selvää, että uudenkin kaupan rakentajana toimii entisen tapaan Sivustamo. Selkeä käyttöliittymä, johon yrityksen on helppo päivittää mm. ajankohtaiset kampanjatarjoukset, on yksi tämän verkkokaupan kulmakivistä.

Continue Reading Zazabella

Exilight

Turvavalaistusalalla toimiva Exilight halusi visuaalisesti dynaamiset verkkosivut, joille saa lisättyä runsaasti tietoja ja eri aineistoja. Sivustamo loi Exilightin toiveiden mukaisen sivuston, johon tehdään myös kuukausittaista hakukoneoptimointia, jonka avulla sivut pysyvät…

Continue Reading Exilight