Graafinen suunnittelu ja sisällöntuotanto

Logo on lippusi ja slogan allekirjoituksesi

Digitoimistoon ei aina tarvitse olla yhteydessä ison projektin perässä. Joskus pienempikin työ saa aikaan ihmeitä.

Logo ja slogan

Ymmärtääksemme mitä logo ja slogan tarkoittavat ja mitä niillä voi saada aikaan, täytyy meidän ensin ymmärtää mikä on niiden perimmäinen tarkoitus. Logo ja slogan ovat yksi osa yrityksen kaupallista identiteettiä. Näemme joka päivä tuhansia viestejä ja mainoslauseita niin printissä kuin digimaailmassa. Jotkut muistamme ulkoa mutta suuri osa jää huomioimatta. Mikä tekee logosta ja sloganista toimivan?

Logo

Logo on visuaalinen symboli, minkä avulla yrityksesi tunnistetaan. Käytetäänkö kirjainten ja elementtien asettelussa hallittua kaaosta, vai pidetäänkö ilme harmonisena? Logon muodot, värit ja fontit on oltava sopusoinnussa. Hyvä logo on yksilöllinen, käytännöllinen, graafinen ja välittää omistajan halutun viestin.

Yksilöllisyys riippuu kohderyhmästä ja toimialasta. Kannattaa herättää katsojassa ilon, hauskuuden, nostalgian, jännittävyyden tai laatutietoisuuden tunnetta.

Käytännöllinen logo skaalautuu laitteen ja käyttötarkoituksen mukaan sekä on painettavissa missä koossa tai muodossa tahansa.

Trendikäs graafinen logo voi olla kiehtova, mutta trendit ovat ailahtelevaisia. Tyylikäs ajattomuus suunnittelussa on varma valinta pitkällä tähtäimellä. Värivalinnoilla ja terävillä tai pehmeillä muodoilla vaikutetaan tunteisiin ja mielikuviin eri tavoin.

Slogan

Slogan on iskulause, jolla yritys verbaalisesti kuvailee olemassa olonsa ydinidean. Slogan pitää sisällään aiheen, jolla on aito merkitys asiakkaiden elämässä. Sillä on kyky saada huomio ja asettaa potentiaalinen asiakas ratkaisun keskelle.

Tunnistettava, toimiva ja muistettava slogan sisältää tekijän, mikä saa katsomaan kahdesti ja jättää miettimään. Mieleen jäävä slogan osuu kohderyhmän tarpeen keskelle ja kertoo yrityksen tuotteesta hyödyllisellä sekä tehokkaan yksinkertaisella tavalla.

Tunnistettavalla ja muistettavalla sloganilla on vahva yhteys yrityksen arvoihin. Parhaat sloganit ovat olleet käytössä vuosikausia.

Hyödyllinen slogan kertoo yrityksen tuottaman hyödyn kohderyhmän kielellä. Yksinkertaisuus on valttia ja sloganin on oltava helposti toistettavissa. Kolme tai neljä sanaa saa luvan riittää.

Asiakkailla on enemmän valinnan varaa kuin koskaan aikaisemmin. Tavoitteena on, että asiakkaat ajattelevat: tunnistan tämän ja luotan siihen. Logo ja slogan puhuvat yrityksesi puolesta, joten niiden on kerrottava oikeat asiat. Logo on lippu ja slogan allekirjoitus.

Täyden palvelun markkinointikumppanina, olemme asiakkaillemme mitä he tarvitsevat meidän olevan.

Batman:

“As a man I’m flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, as a symbol I can be incorruptible. I can be everlasting. It’s not who I am underneath, but what I do that defines me. I’m whatever Gotham needs me to be.”