Kotisivut

Kotisivut yritykselle: Kaiken asiakasliikenteen koti

Kotisivut ovat perusta yrityksen digitaalista markkinointistrategiaa, sillä kotisivuja voidaan pitää yrityksen näkyvänä julkisivuna 24/7. Yritykselle kotisivut on väsymätön yritysesittelijä, myyntihenkilö sekä foorumi, jolle kaikki asiakashankinnan tiet lopulta vievät.

Kotisivuja suunniteltaessa tarvitaan selkeä tavoite ja mahdollisesti moneen käyttötarkoitukseen muuntautuvat kotisivut. Kotisivujen tulee houkutella kävijöitä, tarjota kiinnostavaa sekä hyödyllistä sisältöä ja vakuuttaa kävijät tekemään yhteydenotto- tai ostopäätöksen.

Sivuston rooli osana liiketoimintaa on siis suuri. Kävijäliikenne voi tulla puskaradiosta, blogista, sosiaalisesta mediasta tai hakukoneiden kautta, mutta kiinnostuksen konvertoituminen yhteydenotoksi tai tarjouspyynnöksi tapahtuu kotisivuilla. Seuraavilla toimenpiteillä se saadaan tapahtumaan.

Tule löydetyksi

Hienoimmastakaan kotisivusta ei ole hyötyä, jos kukaan ei vieraile sillä. Löydettävyys on ensimmäinen asia potentiaalisten asiakkaiden tehdessä hakuja.

Äärimmäinen tavoite voi olla löytyminen esimerkiksi Googlen hakutulosten ensimmäisellä sijalla. Tässä on käytännössä kaksi puolta. Kotisivujen sisäinen ja ulkoinen hakukoneoptimointi.

Sisäinen optimointi

Kotisivujen sisäisessä hakukoneoptimoinnissa avainsanoja sijoitetaan sivuston sisällön elementteihin. Avainsana on hakusana, millä sivuston halutaan löytyvän. Eli palvelusi tai tuotteesi. Elementtejä ovat esimerkiksi välilehtien otsikot, teksti, kuvien alt-tagit ja linkit. Vaarana on helposti sortua joko liian vähäiseen tai liialliseen hakukoneoptimointiin. Avainsanoja tulee käyttää välilehdillä niin paljon kuin on tarpeellista, mutta ylikuormitusta samoilla avainsanoilla ei kannata tehdä.

Valitaan ensisijainen avainsana jokaiselle välilehdelle erikseen ja välilehti optimoidaan sanan mukaan. Mikäli yhdellä sivulla on liian monta avainsanaa, hakukoneet eivät tiedä mistä sivulla puhutaan, ja tämä laskee sivun laatupisteitä. Tärkeimmille palveluille tai tuotteille siis oma välilehti.

  • Sijoitetaan ensisijaiset avainsanat otsikoihin. Hakukoneet suosivat otsikoita muun sisällön kustannuksella.
  • Sijoitetaan avainsanoja myös sivun URL-osoitteeseen, leipätekstiin, kuvien nimiin sekä ALT-tagiin.

Kannattaa muistaa kuitenkin kirjoittaa tekstit ensin asiakkaille. Sitten mietitään hakukoneita ja hakukoneoptimointia. Asiakkaat kyllä huomaavat, mikäli teksti ei ole luonnollista ja luettavaksi tarkoitettua.

Ulkoinen optimointi

Ulkoisella hakukoneoptimoinnilla on myös suuri vaikutus laatupisteissä. Kotisivun ulkoisella hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan muiden sivustojen jakamia linkkejäsi tai sisältöäsi.

Periaatteessa mitä enemmän linkkisuosiota saa, sitä tärkeämmäksi hakukoneet arvioivat sivuston ja laatupisteet paranevat. Haasteena on, että useimmiten omien linkkien lisääminen omatoimisesti muille sivustoille ei onnistu ilman toisen osapuolen suostumusta. Näillä muutamilla vinkeillä saa todennäköisemmin muut verkkosivut hyödyksi:

  • Luodaan korkealaatuista, opettavaista, asiakkaille hyödyllistä ja viihdyttävääkin sisältöä. Mikäli sisällöstäsi pidetään ja se koetaan hyödylliseksi, sitä halutaan jakaa myös muille.
  • Kirjoitetaan artikkeleita omaan ja vieraiden asiallisiin blogeihin tai some-kanaviin. Kaikki voittavat, sillä kyseisiin kanaviin saadaan uutta materiaalia ja vaihtokauppana huomiota.

Ulkoasu, käyttäjäkokemus, responsiivisuus ja sisältö

Kotisivujen kävijämäärät ovat nousseet paremman löydettävyyden seurauksena, joten seuraavaksi keskitymme siihen, että kävijät myös pysyvät sivuilla. Vaikka liikennettä sivuille olisi enemmän kuin riittävästi, ei se pääsääntöisesti hyödytä jos sieltä poistutaan nopeasti.

Ulkoasu

Ulkoasu ei ole kaikista tärkein tekijä, mutta sillä on iso vaikutus ensivaikutelman luomisessa. Ulkoasu on useimmiten käyttäjän kannalta se ensimmäinen laadun mittari. Kuten slogania mietittäessä, kannattaa asiakkaalle aiheuttaa positiivinen reaktio alla olevilla keinoilla.

  • Värimaailma. Värien asianmukainen käyttö. Käytetään yhteensopivia värejä ja kiinnitetään huomio värien avulla tiettyihin elementteihin. Älä yritä korostaa kaikkea, sillä tällöin mikään ei erotu. Valitse kahdesta neljään väriä, joita käytät. Sama vinkki pätee kaikkeen markkinointimateriaaliin.
  • Helppolukuisuus. Käytetään fontteja, kokoja ja värejä, joita on helppo lukea. Käytä luettelomerkkilistoja, väliotsikoita ja lyhyitä kappaleita helpottaaksesi sivun silmäilyä. Tekstit luetaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas.
  • Kuvat. Kuvat ovat voimakkaita elementtejä sivuilla ja niitä tulee käyttää viisaasti. Mieti esimerkiksi valmiita kuvapankkikuvia. Niitä on joka puolella, sillä niitä on helppo saada ja ne ovat kustannustehokkaita. Ovatko ne kuitenkaan paras vaihtoehto?

Omat kuvat toimivat paremmin kuin kuvapankkikuvat. Jokainen kuva herättää alitajuisen viestin kävijöille ja joskus seuraukset voivat olla ei toivottuja. Aitous on valttia. Eivät kuvapankkikuvatkaan missään nimessä poissuljettuja ole, kunhan ne valitaan fiksusti. Niin ja itse otettujen kuvien täytyy myös olla luonnollisesti laadukkaita.

Käyttäjäkokemus

Johdonmukaisuus.

Sivun elementit, kuten värit, ulkoasu ja eri komponenttien sijoittelu, on hyvä pitää johdonmukaisina sivulta sivulle. Hyvä virtaus saadaan aikaiseksi yhtenäisellä ulkoasulla, sekä käyttämällä samoja tai yhteen sopivia fontteja ja värejä. Navigaation tulisi olla joka sivulla samassa paikassa. Yksi isoimmista tekijöistä, joilla saa kävijät pysymään sivuilla, on selkeä navigointi, jonka avulla kävijä löytää haluamansa. Tutkimusten mukaan merkittävä osa kävijöistä kokee kotisivun tärkeimmäksi ominaisuudeksi informaation löytämisen helppouden.

Tärkeitä tekijöitä navigaatiota suunniteltaessa:

  • Yksinkertainen rakenne. Laajemmalla sivustolla hakumahdollisuus sivun yläosaan, jotta kävijät voivat hakea sisältöjä avainsanojen perusteella.
  • Navigaation linkityksen tulisi ulottua maksimissaan kolmelle tasolle. Ei kannata pantata tietoa liian syvälle sivuston syövereihin.
  • Linkkejä sisällytetään välilehtien tekstiin ja tehdään selväksi mihin linkki vie. Tämä parantaa myös hakukonetuloksia. Sääntö navigaation toteuttamiseen on yksinkertainen: älä jätä kävijöitä miettimään mistä klikata tai miten päästä haluamansa sisällön luokse. Tee se helpoksi.

Responsiivisuus

Kotisivun tulee olla selattavissa laitteesta riippumatta. Älypuhelinten ja tablettilaitteiden käytön kasvun myötä ihmiset surffaavat verkossa enemmän kuin koskaan ennen. Yritysten kotisivut suunnitellaan jo mobiilikäytettävyys edellä.

Sisältö – Content is king

Sisältö on sivuston tärkein ominaisuus. Sisältömarkkinoinnin ja inboundin yleistymisen myötä sisällöstä on tullut kärkiajatus markkinoijan mielessä. Sisältö on se, jota kävijät ja hakukoneet etsivät. Sisältö on se, jonka perässä kävijät tulevat sivuille ja erottaa kilpailijoista.

Kolme käytännön kysymystä selvittää toimiiko sisältö ja viestintä:

Tietävätkö kävijät heti, mitä yritys tekee? Tietävätkö he, mitä tehdä seuraavaksi? Miksi heidän tulisi ostaa sinulta muiden sijaan?

Tarkoitus on antaa asiakkaille vastaukset näihin kysymyksiin ytimekkäästi. Esitetään ostavalle asiakkaalle hänen saamansa arvo mahdollisimman konkreettisena hyötynä.

– Sisällytetään toimintakehotuksia (cta) ja tehdään selväksi, mitä tapahtuu seuraavaksi. Esimerkiksi yksinkertainen toimintakehotus on erottuva linkki, josta voi pyytää tarjousta.

– Sisällön tulee olla tuoretta. Kaksi vuotta vanhojen uutisten näyttäminen etusivulla ei anna hyvää kuvaa kävijöille. Onkohan yritystä enää edes olemassa?

– Riippumatta siitä, mitä yrityksesi valmistaa tai myy, potentiaaliset asiakkaat haluavat varmistua siitä, että nykyiset asiakkaat ovat yritykseen tyytyväisiä. Asiakkaiden suositukset ovat voimakkaita työkaluja auttamaan pukemaan vierailijalle ostohousut jalkaan.

Päämääränä on tarjota tietoja tuotteista ja palveluista sekä tehdä ostaminen helpoksi. Kirjoitamme sisällöt tarvittaessa puolestasi tyylillä, jolla autat kävijöitä ratkaisemaan ongelmiaan.

Summa summarum

Jotkin asiat eivät muutu: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja asiakashankinnan kanavien tienviitat ohjaavat yhteen paikkaan, kotisivuillesi.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan sinulle sopiva ratkaisu.

”Omnes viae Romam ducunt – Kaikki tiet vievät Roomaan”