Mainonta ja markkinointi

Yrityksen markkinointi 2023

Muutamia ajatuksia koskien yritysten markkinointia tulevalla vuodella 2023. Kaikesta ei tarvitse välttämättä tykätä tai olla samaa mieltä.

1. Sosiaalinen vastuu ja maine

Vastuullisuus nousee yhä isompaan asemaan markkinoinnissa. Vaikuttajat saattavat tehdä yhteistyötä vain yritysten kanssa, joiden arvot kohtaavat oman arvopohjan kanssa. Asiakkaille tuotteiden ja palveluiden laatu kuitenkin yhä ratkaisee merkittävästi.

2. Aitous

Markkinoitavat sisällöt tulevat olemaan yhä aidompia, joita moni ei edes miellä markkinoinniksi tai mainonnaksi. Mainoskuvissa nähdään yhä enemmän tavallisia ihmisiä ja mainoksissa kuvataan yhä aidompia tilanteita. Luonnollisesti kaikki edelleen suunnitellaan tarkasti.

3. Mainonnan kohdentaminen

Mainonnan kohdentaminen ”hankaloituu” ja kanavia on pilvin pimein. On luotettava entistä enemmän esimerkiksi sosiaalisen median algoritmeihin ja tuotettava kiinnostavaa sisältöä. Älä kuitenkaan sokeasti luota 100 % pelkän tekoälyn suosituksiin. Se tekee erheitä, todistetusti. Oman asiakasdatan kerääminen nousee entistä tärkeämmäksi. Sähköpostimarkkinoinnin merkitys saattaa kasvaa entisestään, jos asiakasdata on kunnossa. Yksittäinen sähköposti ei kilpaile mainosalustoilla muiden mainosten kanssa, eikä se poistu mainosvirrasta äärimmilleen linjattujen mainoskäytäntöjen suodattimien tai algoritmien vuoksi.

4. Asiakasdatan turvaaminen

Tietomurrot ja identiteettivarkaudet ovat saaneet kuluttajat ja yrityksetkin valppaiksi. Asiakasdatan turvaaminen on yhä tärkeämpää.

5. Algoritmit ja tekoäly

Algoritmit eri alustoilla pyrkivät jatkuvasti oppimaan minkälaisista sisällöistä olemme kiinnostuneita, ja ohjaamaan meille sen kaltaista sisältöä. Kuten yllä mainittu, on hyvä olla oma seuranta myös hollilla. Skynet sai valtuudet 4.8.1997, ja huonostihan ihmisille kävi jo 29.8.1997. Onneksi vain James Cameronin tarinassa.

6. Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tullut jäädäkseen ja sen merkitys kasvaa entisestään. Vaikuttajamarkkinointi on ollut jo varsin käytetty muoto kuluttajamarkkinoinnissa ja tulevana vuotena sitä todennäköisesti nähdään enemmän myös B2B-mainonnassa.

Niin tai näin, olennaisinta edelleen ovat seuraavat kaksi kysymystä halutulta markkinointikumppanilta:

  • Millainen digimainonnan kumppani sopii yritykselleni?
  • Millaisia kysymyksiä palveluntarjoajalta kannattaa kysyä?

Lue alta tarkemmin lisää. Aina ei ole kauheasti uutta kerrottavaa länsirintamalta.


Lue lisää

“The future has not been written. There is no fate but what we make for ourselves.”

– John Connor